กิจกรรมภาควิชาพลศึกษา มก.


นิสิตสาขาวิชาพลศึกษา ร่วมถ่ายทำโฆษณา Bike for mom
เนื่องจากจะมีการจัดกิจกรรม Bike for Mom ทั่วประเทศในวันที่ 16 สิงหาคม 2558 และนิสิตภาควิชาพลศึกษาได้รับเกียรติให้เข้าร่วมงานดังกล่าวในฐานะการผู้ดูแลการจัดงานในวันดังกล่าว ในโอกาสนี้วันที่ 26 สิงหาคม 2558 จึงได้มีการถ่ายทำภาพยนตร์การปั่นจักรยานของนิสิตสาขาวิชาะลศึกษากว่า 100 คน ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมี ดร.วิชาญ มะวิญธร กำกับดูแลอย่างใกล้ชิด

en odullu award dolu porno sitemizde porno izle yin ve bosalin. Sonra kendinizi porno da bulun

ภาควิชาพลศึกษา

อ่าน 238 ครั้ง