กิจกรรมภาควิชาพลศึกษา มก.


โครงการเชิดชูเกียรติและสัมมาทิฐิ คณะศึกษาศาสตร์ ปี 2557

เมื่อวันอังคารที่ 16 ธันวาคม 2557 คณะศึกษาศาสตร์ได้จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติและสัมมาทิฐิ ประจำปี 2557 ขึ้น ณ ห้องประชุม ศ.ดร.ประเสริฐ ณ นคร อาคาร 1 ชั้น 4 ในวันดังกล่าวมีคณาจารย์ของภาควิชาพลศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของทางคณะศึกษาศาสตร์ รายละเอียดดังนี้

ภาควิชาพลศึกษา

อ่าน 159 ครั้ง