กิจกรรมภาควิชาพลศึกษา มก.


นิสิตภาควิชาพลศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมพิธีเปิดและประชุมวิชาการ International Conference on Physical Education and Sport 2014 “Innovative Learning Environment in Physical Education and sports” ณ เมืองเปรัค ประเทศมาเลเซีย ในระหว่างวันที่ 28-29 ตุลาคม 2557

ภาควิชาพลศึกษา

อ่าน 115 ครั้ง