กิจกรรมภาควิชาพลศึกษา มก.


การปฐมนิเทศนิสิตใหม่ภาควิชาพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตร์ศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 จัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 สิงหาคม 2557 เวลา 13.00 เป็นต้นไป ณ โรงยิมนีเซียม สำนักการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ภาควิชาพลศึกษา

อ่าน 143 ครั้ง