กิจกรรมภาควิชาพลศึกษา มก.


โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ฝึกสอนกีฬาและการจัดทำโปรแกรมฝึกซ้อมกีฬา การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การฝึกกำลัง ความเร็ว และความคล่องแคล่ว่องไว
ภาควิชาพลศึกษา

อ่าน 98 ครั้ง