กิจกรรมภาควิชาพลศึกษา มก.


การประชุมรายวิชากิจกรรมพลศึกษา 4 วิทยาเขต
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 กรกฎาคม 2557 เวลา 13.00-16.00 น. ศูนย์พัฒนาและบริการรายวิชากิจกรรมพลศึกษา โดย อ.ดร.บุญเลิศ อุทยานิก ประธานฯ เป็นเจ้าภาพในการเชิญประชุมรายวิชากิจกรรมพลศึกษา 4 วิทยาเขต ประกอบด้วย ผู้บริหาร และ/หรือ ผู้แทนจากวิทยาเขตบางเขน วิทยาเขตกำแพงแสน วิทยาเขตศรีราชา และวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
ภาควิชาพลศึกษา

อ่าน 119 ครั้ง