กิจกรรมภาควิชาพลศึกษา มก.


โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกนคร และวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ สะหวันนะเขต สปป. ลาว ระหว่างวันที่ 2-5 มิถุยนายน 2557

ภาควิชาพลศึกษา

อ่าน 229 ครั้ง