กิจกรรมภาควิชาพลศึกษา มก.


สอบสัมภาษณ์นิสิตโครงการปริญญาโท สุขศึกษา ภาคพิเศษ รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2557

เมื่อวันเสาร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมภาควิชาพลศึกษา

ภาควิชาพลศึกษา

อ่าน 98 ครั้ง