คำค้น

ข่าวอื่นๆ

ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2557 และปาฐกถาณัฐ ภมรประวัติ ครั้งที่ 27 ณ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 23-24 กรกฎาคม 2557


ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาและโครงการแลกเปลี่ยน
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Hokkaido University ประจำปีการศึกษา 2557-2558

หลักสูตรภาษาอังกฤษออนไลน์ฟรี


ปฏิทินกิจกรรมเสริมหลักสูตร

 

ข่าวอื่นๆ

หลักสูตรภาษาอังกฤษออนไลน์ฟรี


รางวัล/ผลงานอื่นๆ


อ.ดร.นพรัตน์ ศุทธิถกล

อาจารย์ประจำสาขาวิชานันทนาการ ภาควิชาพลศึกษา ได้รับรางวัล "บุคลากรระดับดีสายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2556 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม"


24 เม.ย. 2557:การจัดการความรู้ : เรื่องการเตรียมความพร้อมของระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการตรวจประกันคุณภาพภายในของภาควิชาพลศึกษา

23 เม.ย. 2557:ประชุมภาควิชาพลศึกษา ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันพุธที่ 23 เมษายน 2557

18 เม.ย. 2557:ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักการกีฬา และพิธีรดน้ำดำหัวสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ปี 2557

 

ปฏิทินกิจกรรม (วันนี้วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2557 และอีก 5 วันข้างหน้า)
.: ปริญญาตรี
.: บัณฑิตศึกษา
.: ภาควิชา
.: ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สนาม

เพลงชาวค่าย PE
Flash MP3 Player

No flash player!

It looks like you don't have flash player installed. Click here to go to Macromedia download page.


ประเมินการเรียนการสอน
สารสนเทศนิสิตสำหรับนิสิต
M@xlearn
เกรดออนไลน์
ปฏิทินการศึกษา 2556
ตารางเรียน
Transcript กิจกรรมนิสิต
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
KUPE English Club
เว็บลงทะเบียนโครงการภาคพิเศษ
ระเบียนประวัตินิสิตใหม่
สารสนเทศนิสิตสำหรับบุคลากร
ติดตามผลการลงทะเบียนนิสิต
รายงานข้อมูลอาจารย์
ระบบ มคอ.ออนไลน์
สารสนเทศหลักสูตร
เว็บไซต์ ดร.จุฑามาศ ออนไลน์
นามานุกรม มก.
ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาออนไลน์
ระบบสืบค้นข้อมูลหลักสูตร/รายวิชา

 


ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถ.งามวงศ์วาน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร.: 0-2579-7149,0-2942-8671, 0-2942-8672 แฟกซ์: 0-2942-8671 , อีเมล์: sbcskp@ku.ac.th