:::: ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์::::
    

ข่าว....more>>

กิจกรรม....more>>

ผลงาน-รางวัล....more>>

นางสาวอัญชีรา ศิริมหา
นิสิตสาขาวิชาพลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ได้รับเหรียญทอง และโล่รางวัลนักกีฬาดีเด่น ในการแข่งขันกีฬากีฬาซอฟท์บอลเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 31

VDO CLIP...more>>
เพลงชาวค่าย
Flash MP3 Player

No flash player!

It looks like you don't have flash player installed. Click here to go to Macromedia download page.