:::: ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์::::
    

  • ขอแสดงความยินดี ดร.จุฑามาศ บัตรเจริญ ได้รับตำแหน่งทางวิชาการระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ข่าว....more>>

กิจกรรม....more>>

เอกสารเผยแพร่
คู่มือการออกกำลังกายด้วยพลอง
รศ.ชาญชัย ขันติศิริ และ อ.สุริยัน สุวรรณกาล
ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลงาน-รางวัล....more>>


นางสาววศินี ปักธงชัย
นางสาววศินี ปักธงไชย นิสิตสาขาวิชาพลศึกษา ชั้นปีที่3
ได้ร้บรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และ
ได้รางวัล Queen of the match 
ทำได้ 13 ประตู จาก 5 นัด ที่แข่งขัน
ในรายการแข่งขัน Club Maldives Cup 2016  ณ ประเทศ Maldives. 


นางสาวณัฐสรวงกร คงจุฬากุล
นางสาวณัฐสรวงกร คงจุฬากุล นิสิตสาขาวิชาพลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตกับ Semarang State University. ประเทศอินโดนีเซีย ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน-16 พฤษภาคม 2559 โดยได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยดังกล่าวและทุนเสริมสร้างศักยภาพนิสิตสู่อาเซียนและสากลของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


นายอนุชา ทาจะปุ
นายอนุชา  ทาจะปุ นิสิตสาขาวิชาพลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตกับ Semarang State University. ประเทศอินโดนีเซีย ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน-16 พฤษภาคม 2559 โดยได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยดังกล่าวและทุนเสริมสร้างศักยภาพนิสิตสู่อาเซียนและสากลของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


นายกษิดิศ หนูจันทร์
นายกษิดิศ หนูจันทร์ นิสิตสาขาวิชาพลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตกับ Semarang State University. ประเทศอินโดนีเซีย ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน-16 พฤษภาคม 2559 โดยได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยดังกล่าวและทุนเสริมสร้างศักยภาพนิสิตสู่อาเซียนและสากลของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

:: ล็อคอิน ::
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
บุคลากร นิสิต

VDO CLIP...more>>
เพลงชาวค่าย
Flash MP3 Player

No flash player!

It looks like you don't have flash player installed. Click here to go to Macromedia download page.

 

view page: