:::: ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์::::
    

ข่าว....more>>

กิจกรรม....more>>

ผลงาน-รางวัล....more>>


1.นายอภิชาติ ซาเซียง นิสิตสาขาวิชาสุขศึกษา 2. นายวรพล เวียงแก้ว นิสิตสาขาพลศึกษา และ 3. นายวัชระ อนันต์ นิสิตสาขาวิชาพลศึกษา
ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนเข้าร่วมโครงการ "1st Dux Gregis: International Youth Leader Convergence ณ นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม ระหว่างวันที่ 25 - 28 มิถุนายน พ.ศ. 2558


นายนราวิชญ์ ทรงงาม
รหัสประจำตัวนิสิต 5610600430 นิสิตสาขาวิชาพลศึกษา ชั้นปี 2 ได้รับเหรียญเงินในกีฬาประเภท Floorball Team การแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 28 ณ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 5-16 มิถุนายน พ.ศ. 2558

:: ล็อคอิน ::
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
บุคลากร นิสิต

VDO CLIP...more>>
เพลงชาวค่าย
Flash MP3 Player

No flash player!

It looks like you don't have flash player installed. Click here to go to Macromedia download page.

 

view page: