ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คำค้น

ข่าวอื่นๆ

กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖


 

ข่าวอื่นๆ

โครงการทุนการศึกษาและวิจัยของรัฐบาลออสเตรเลีย ประจำปี 2558


รางวัล/ผลงานอื่นๆ


นิสิตภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

นิสิตภาควิชาพลศึกษาชั้นปีที่4 คณะศึกษาศาสตร์ ได้แก่ 1.นายธวัชชัย รักขติวงษ์/2.นายธนวัฒน์ เชื้อสาตร์/3.นายวริทธิ์ธร ทองสุข และ 4. นายธนะสิทธิ์ พึ่งน้อย ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทกระบี่ ทีมชาย ในการแข่งขันกีฬาดาบไทยชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ประจำปี 2557


28 ต.ค. 2557:นิสิตภาควิชาพลศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมพิธีเปิดและประชุมวิชาการ International Conference on Physical Education and Sport 2014 “Innovative Learning Environment in Physical Education and sports” ณ เมืองเปรัค ประเทศมาเลเซีย ในระหว่างวันที่ 28-29 ตุลาคม 2557

10 ต.ค. 2557:นางศกลวรรณ แก้วกลิ่น นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา รับรางวัลผลการศึกษาดีเด่น ระดับปริญญาโท ประจำปี 2556 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

8 ต.ค. 2557:โครงการสัมมนา การวิจัยทางการส่งเสริมสุขภาพ : อดีต ปัจจุบัน และอนาคต

 

ปฏิทินกิจกรรม (วันนี้วันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2557 และอีก 5 วันข้างหน้า)
.: ปริญญาตรี
.: บัณฑิตศึกษา
.: ภาควิชา
.: ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สนาม


เพลงชาวค่าย PE
Flash MP3 Player

No flash player!

It looks like you don't have flash player installed. Click here to go to Macromedia download page.

สถิติภาควิชาพลศึกษา

นิสิตใหม่


.: ลิงค์สารสนเทศ
ประเมินการเรียนการสอน
สารสนเทศนิสิตสำหรับนิสิต
M@xlearn
เกรดออนไลน์
ปฏิทินการศึกษา 2556
ตารางเรียน
Transcript กิจกรรมนิสิต
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
KUPE English Club
เว็บลงทะเบียนโครงการภาคพิเศษ
ระเบียนประวัตินิสิตใหม่
สารสนเทศนิสิตสำหรับบุคลากร
ติดตามผลการลงทะเบียนนิสิต
รายงานข้อมูลอาจารย์
ระบบ มคอ.ออนไลน์
สารสนเทศหลักสูตร
เว็บไซต์ ดร.จุฑามาศ ออนไลน์
นามานุกรม มก.
ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาออนไลน์
ระบบสืบค้นข้อมูลหลักสูตร/รายวิชา
 

การประเมินเว็บไซต์

ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถ.งามวงศ์วาน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร.: 0-2579-7149,0-2942-8671, 0-2942-8672 แฟกซ์: 0-2942-8671 , อีเมล์: sbcskp@ku.ac.th