คำค้น

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาและโครงการแลกเปลี่ยน


โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Hokkaido University ประจำปีการศึกษา 2557-2558
หลักสูตรภาษาอังกฤษออนไลน์ฟรี
ปฏิทินกิจกรรมเสริมหลักสูตร

[ข่าวเก่า]

หลักสูตรภาษาอังกฤษออนไลน์ฟรี


อ.ดร.นพรัตน์ ศุทธิถกล

อาจารย์ประจำสาขาวิชานันทนาการ ภาควิชาพลศึกษา ได้รับรางวัล "บุคลากรระดับดีสายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2556 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม"

[เพิ่มเติม]


18 เม.ย. 2557:ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักการกีฬา และพิธีรดน้ำดำหัวสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ปี 2557

3 มี.ค. 2557:Prof.Yukio YAMADA(Ph.D)and staff from University of Tsukuba, Faculty of health and Sports Sciences visited to Department of Physical Education, Faculty of Education, Kasetsart University

13 ก.พ. 2557:นิสิตชั้นปีสุดท้ายสาขาวิชาพลศึกษา และสุขศึกษา ภาควิชาพลศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศคณะศึกษาศาสตร์ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 ณ สนามหญ้าคณะศึกษาศาสตร์

 

ปฏิทินกิจกรรม (วันนี้วันเสาร์ที่ 19 เมษายน 2557 และอีก 5 วันข้างหน้า)
.: ปริญญาตรี
.: บัณฑิตศึกษา
.: ภาควิชา
วันพุธที่ 23 เมษายน 2557
ประชุมคณาจารย์ภาควิชาพลศึกษา ครั้งที่ 3/2557
วันที่ 23 เมษายน 2557  เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุมภาควิชาพลศึกษา

.: ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สนาม
ประเมินการเรียนการสอน
สารสนเทศนิสิตสำหรับนิสิต
M@xlearn
เกรดออนไลน์
ปฏิทินการศึกษา 2556
ตารางเรียน
Transcript กิจกรรมนิสิต
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
KUPE English Club
เว็บลงทะเบียนโครงการภาคพิเศษ
ระเบียนประวัตินิสิตใหม่
สารสนเทศนิสิตสำหรับบุคลากร
ติดตามผลการลงทะเบียนนิสิต
รายงานข้อมูลอาจารย์
ระบบ มคอ.ออนไลน์
สารสนเทศหลักสูตร
เว็บไซต์ ดร.จุฑามาศ ออนไลน์
นามานุกรม มก.
ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาออนไลน์
ระบบสืบค้นข้อมูลหลักสูตร/รายวิชา

 
เพลงชาวค่าย P.E.
Flash MP3 Player

No flash player!

It looks like you don't have flash player installed. Click here to go to Macromedia download page.


ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถ.งามวงศ์วาน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร.: 0-2579-7149,0-2942-8671, 0-2942-8672
แฟกซ์: 0-2942-8671
อีเมล์: sbcskp@ku.ac.th