คำค้น

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาและโครงการแลกเปลี่ยน


โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Hokkaido University ประจำปีการศึกษา 2557-2558
หลักสูตรภาษาอังกฤษออนไลน์ฟรี
ปฏิทินกิจกรรมเสริมหลักสูตร

[ข่าวเก่า]

หลักสูตรภาษาอังกฤษออนไลน์ฟรี


อ.ดร.นพรัตน์ ศุทธิถกล

อาจารย์ประจำสาขาวิชานันทนาการ ภาควิชาพลศึกษา ได้รับรางวัล "บุคลากรระดับดีสายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2556 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม"

[เพิ่มเติม]


26 เม.ย. 2557:ขอเชิญร่วมงานวันคืนสู่เหย้าชาวพลศึกษา

18 เม.ย. 2557:ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักการกีฬา และพิธีรดน้ำดำหัวสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ปี 2557

27 มี.ค. 2557:อ.ดร.อวยพร ตั้งธงชัย หัวหน้าภาควิชาพลศึกษา ได้เข้าร่วมการเสวนาในหัวข้อ "มุมมองการผลิตครูพลศึกษาในประเทศไทย" ในงานประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา(นานาชาติ) ณ หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี 2 ชั้น 4 อาคารนวตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เมื่อวันที่ 27-28 มีนาคม 2557

 

ปฏิทินกิจกรรม (วันนี้วันจันทร์ที่ 21 เมษายน 2557 และอีก 5 วันข้างหน้า)
.: ปริญญาตรี
.: บัณฑิตศึกษา
.: ภาควิชา
วันพุธที่ 23 เมษายน 2557
ประชุมคณาจารย์ภาควิชาพลศึกษา ครั้งที่ 3/2557
วันที่ 23 เมษายน 2557  เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุมภาควิชาพลศึกษา

.: ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สนาม

เพลงชาวค่าย PE
Flash MP3 Player

No flash player!

It looks like you don't have flash player installed. Click here to go to Macromedia download page.


ประเมินการเรียนการสอน
สารสนเทศนิสิตสำหรับนิสิต
M@xlearn
เกรดออนไลน์
ปฏิทินการศึกษา 2556
ตารางเรียน
Transcript กิจกรรมนิสิต
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
KUPE English Club
เว็บลงทะเบียนโครงการภาคพิเศษ
ระเบียนประวัตินิสิตใหม่
สารสนเทศนิสิตสำหรับบุคลากร
ติดตามผลการลงทะเบียนนิสิต
รายงานข้อมูลอาจารย์
ระบบ มคอ.ออนไลน์
สารสนเทศหลักสูตร
เว็บไซต์ ดร.จุฑามาศ ออนไลน์
นามานุกรม มก.
ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาออนไลน์
ระบบสืบค้นข้อมูลหลักสูตร/รายวิชา

 


ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถ.งามวงศ์วาน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร.: 0-2579-7149,0-2942-8671, 0-2942-8672
แฟกซ์: 0-2942-8671
อีเมล์: sbcskp@ku.ac.th