:::: ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ::::
    
ข่าว....more>>

กิจกรรม....more>>
Untitled Document

ผลงาน-รางวัล....more>>
นิสิตภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
นิสิตภาควิชาพลศึกษาชั้นปีที่4 คณะศึกษาศาสตร์ ได้แก่ 1.นายธวัชชัย รักขติวงษ์/2.นายธนวัฒน์ เชื้อสาตร์/3.นายวริทธิ์ธร ทองสุข และ 4. นายธนะสิทธิ์ พึ่งน้อย ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทกระบี่ ทีมชาย ในการแข่งขันกีฬาดาบไทยชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ประจำปี 2557
VDO CLIP...more>>
เพลงชาวค่าย
Flash MP3 Player

No flash player!

It looks like you don't have flash player installed. Click here to go to Macromedia download page.